Snel zoeken

Blog

Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten16-03-2018 10:12
blog_image:article_banenr_15211916385aab8ad65ad95.jpg:end_blog_image
Werknemers willen steeds vaker flexibel werken, en bijvoorbeeld graag thuis werken. Ook werkgevers hebben behoefte aan flexibiliteit
122bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten9-03-2018 15:04
blog_image:article_banenr_15205852795aa24a3fdd3c3.jpg:end_blog_image
We schreven het laatst al: bitcoins zijn tegenwoordig een hot item, en velen houden zich hiermee bezig. Niet raar dat we dan ook in de rechtspraak terugzien dat er regelmatig over zaken rondom bitcoins geprocedeerd wordt.
75bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten2-03-2018 10:43
blog_image:article_banenr_15199838625a991cf68b5d9.jpg:end_blog_image
Een tweetal recente uitspraken van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, pakt positief uit voor werkgevers.

Het betrof een uitspraak in een ontslagzaak wegens disfunctioneren, en de andere zaak ging over een ontslag wegens een arbeidsconflict.

In beide ontslagzaken kwam onder meer de vraag aan...
124bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten22-02-2018 13:52
blog_image:article_banenr_15193148235a8ee787cecf1.jpg:end_blog_image
Als uitgangspunt geldt dat een werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst recht heeft op het verrichten van werk.

Onder omstandigheden kan het niet opdragen van werk de eer en de goede naam van de werknemer tekort doen. Ook zijn andere omstandigheden denkbaar waarin de werknemer gedupeerd wordt,...
76bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten12-02-2018 9:46
blog_image:article_banenr_15181660655a7d603119f34.jpg:end_blog_image
Wanneer een werknemer ontslag neemt, eindigt daarmee normaal gesproken het dienstverband. De afwikkeling van het dienstverband geschiedt in de regel probleemloos. Maar soms krijgt de werknemer later spijt van zijn beslissing,
385bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten2-02-2018 11:27

Over het verlofsaldo van een werknemer ontstaat in de praktijk regelmatig discussie. Zeker als het de eindafrekening betreft, die bij een beëindiging van het dienstverband is opgemaakt.
314bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten26-01-2018 9:41
blog_image:article_banenr_15169561405a6ae9ecc01d9.jpg:end_blog_image
Vorige week schreven we al over het risico dat een werkgever loopt om - na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer - een loonsanctie opgelegd te krijgen van het UWV. In dat artikel hebben we uitgelegd dat het mogelijk is om, wanneer het UWV u ten onrechte...
117bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten24-01-2018 11:34

Een zieke werknemer heeft gedurende de eerste twee ziektejaren recht op loondoorbetaling. Daarnaast gelden er wettelijke re-integratieverplichtingen.
166bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten12-01-2018 15:08

blog_image:article_banenr_15157559975a5899dd81f4d.jpg:end_blog_image

Wanneer een nieuwe werknemer in dienst treedt, dan spreken werkgever en werknemer vaak een proeftijdbeding met elkaar af.

246bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten22-12-2017 11:00
blog_image:article_banenr_15139392195a3ce1130b514.jpg:end_blog_image
We schreven het al eerder : waakzaamheid is geboden als het gaat om de sociale verzekeringspositie van de grensarbeider. Want op menig grensarbeider is een ander sociaal zekerheidsstelsel van toepassing dan werkgever en werknemer vaak vermoeden. En dat kan flink wat (onvoorziene) consequenties hebben.

Voor werkgever kan het...
161bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten15-12-2017 14:54

De gewijzigde arbeidsomstandighedenwetgeving is inmiddels al bijna een half jaar van kracht. Sindsdien heeft een zieke werknemer het recht om – op kosten van werkgever - een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen, wanneer hij het niet eens is met het oordeel van zijn bedrijfsarts of hieraan twijfelt
222bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten8-12-2017 10:17
blog_image:article_banenr_15127390555a2a90ef8530f.jpg:end_blog_image Een zieke werknemer wordt beschermd door het arbeidsrecht. Zo heeft de zieke werknemer in principe twee jaren recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Verder wordt de zieke werknemer beschermd door het opzegverbod tijdens ziekte.
Maar het is een hardnekkig misverstand dat een zieke werknemer nooit kan worden ontslagen....
437bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar16-03-2018 10:10
blog_image:article_banenr_15209323585aa79606d5ede.png:end_blog_image
Kom kijken hoe alles werkt binnen de zorg bij Vivantes.
Vivantes beschikt over negen woonzorgcentra in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein.
239bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar9-03-2018 15:02
Heb je het gevoel dat je inspanningen niet worden opgemerkt, ook al doe je altijd net iets meer dan strikt noodzakelijk?

Uit een onderzoek blijkt dat 74% van de werknemers in Europa zelden of nooit een complimentje krijgt van hun managers.
78bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Joost van Zielen namens CVster2-03-2018 14:41

We hebben een baan nodig om onze rekeningen te kunnen betalen. Dat wil echter niet zeggen dat we zomaar met elke baan genoegen moeten nemen. Het is fijn als je werk leuk is en je er met plezier naartoe gaat. Ben je om welke reden dan ook niet tevreden met je huidige baan, dan is de tijd gekomen om elders te gaan solliciteren. Solliciteren is altijd erg spannend, vooral als je je zinnen op die ene leuke functie hebt
355bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Carl Hamelers22-02-2018 16:09
blog_image:article_banenr_15181741265a7d7fae3d47d.jpg:end_blog_image

Er zijn tal van redenen te bedenken waarom mensen meerdere banen hebben; meer loon, ontwikkeling, afwisseling. Welke jobs kun je het beste kunt combineren met je huidige baan. 
187bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar22-02-2018 16:04

‘’Ik ben Jurgen Keulen van Goessens, Professionals in Wine. We hebben een goed team van vaste medewerkers die al jaren met veel plezier voor Goessens - Professionals in Wine werken.
160bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar9-02-2018 8:47
blog_image:article_banenr_15181723445a7d78b880939.jpg:end_blog_image
De Vereniging van Universiteiten heeft de definitieve inschrijfcijfers bekend gemaakt over het collegejaar 2017-2018. Net als in vorige jaren is er ook dit jaar sprake van een stijging van het totaal aantal ingeschreven studenten: van 264.680 naar 276.713 studenten. Dit komt neer op een groei van 4,5%....
65bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar2-02-2018 11:24

Wat zijn signalen die jij onbedoeld achterlaat, zodat je werkgever een vermoeden krijgt dat je aan het solliciteren bent? En hoe kun je daarmee om gaan?
256bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeenArbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-02-2018 11:20
Timmerman, verpleegkundige, werkvoorbereider en assistent accountant, allemaal beroepen waarbinnen dit jaar meer dan genoeg kansen liggen voor vakmensen en professionals. 
379bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar12-01-2018 15:12


Als je gaat solliciteren moet je een aantal belangrijke spelregels in acht nemen.

  • Is mijn LinkedIn profiel up to date
202bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar29-12-2017 11:35

Wat wil jij volgend jaar bereiken of waar wil je aan werken? Wil je verder specialiseren in je vakgebied of beter netwerken?
229bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar22-12-2017 11:29

Top 10 ergernissen op de werkvloer
De meeste ergernissen op de werkvloer zijn te wijten aan het gedrag van collega’s. Dus werknemers die als goed voornemen hebben om in 2018 een leukere collega te zijn, kunnen aan de slag om onderstaande ergernissen te voorkomen:
336bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Carl Hamelers15-12-2017 14:28
  blog_image:article_banenr_15133449015a33cf8599cc5.jpg:end_blog_image
De titel van dit artikel is een conclusie van Kilian Wawoe, docent Human Resources Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een 7 jarig onderzoek onder honderden managers en werknemers, kan de voormalig HR manager bij ABN Amro stellen dat de gesprekken kosten handenvol geld...
122bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeenJuridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten14-12-2017 9:39

We schreven het al eerder: op de grensarbeider rusten bijzondere rechten en verplichtingen wanneer hij/zij ziek uitvalt. De re-integratieverplichtingen van een grensarbeider wijken af van de re-integratieverplichtingen die rusten op de ‘gewone’ werknemer, die in Nederland woont.
199bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar12-12-2017 11:13
blog_image:article_banenr_15139376485a3cdaf081dac.jpg:end_blog_image...
164bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar11-12-2017 11:48

Als werknemer moet je altijd proberen om naar je werk te gaan. Het woon-werkverkeer is je eigen verantwoordelijkheid. Maar lukt dat echt niet vanwege overmacht, bijvoorbeeld door een weeralarm, dan kun je met je leidinggevende overleggen over de mogelijkheid om thuis te werken.
287bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar8-12-2017 11:56
blog_image:article_banenr_15127235385a2a545221570.jpg:end_blog_image
Deze profielen verdienen meer dan hun bazen

Carrière maken kan op twee manieren: of je ambieert een managersfunctie, of je wordt specialist in je eigen vakgebied. Die laatsten verdienen soms zelfs meer dan hun bazen. Zoals in deze jobs.
218bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar16-03-2018 9:07
blog_image:article_banenr_15211954055aab998dc53a6.jpg:end_blog_image
Een op de tien Nederlandse werknemers zegt zich dagelijks gestrest te voelen. Hiermee zijn Nederlandse medewerkers het meest ontspannen in Europa.

Dit stelt hr-dienstverlener ADP woensdag op basis van een eigen onderzoek onder tienduizend Europese werknemers. Ruim dertienhonderd Nederlanders waren betrokken bij het onderzoek.
22 procent van...
50bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar16-03-2018 8:49
blog_image:article_banenr_15211944295aab95bd71326.jpg:end_blog_image
In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 13% van alle banen van werknemers in Nederland. Ruim een derde (35%) werkt in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Een kwart (27%) werkt in een ziekenhuis en 16% in de gehandicaptenzorg. De overige branches...
38bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar16-03-2018 8:25
Brocacef Ziekenhuisfarmacie gaat zijn vestiging in Venray uitbreiden. Met deze expansie groeit het bedrijf volgens directeur Duncan van Orsouw van circa 180 fulltime banen nú naar zo’n 250 volledige jobs straks.

Brocacef Ziekenhuisfarmacie is farmaceutische dienstverlener aan instellingen in de gezondheidszorg. Het bedrijf richt zich op onder meer receptverwerking, medicatiecontrole,...
35bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers15-03-2018 17:43
blog_image:article_banenr_15211970295aab9fe5c5f15.jpg:end_blog_image
Een forse daling is opgetreden in het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg. Eind januari 2018 lag het aantal 25% lager dan een jaar daarvoor. In vergelijking met december 2017 is er, doorseizoensinvloeden, wel een lichte toename van het aantal WW-uitkeringen (+1,7%). Het UWV heeft uit haar cijfers...
27bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers15-03-2018 16:41
blog_image:article_banenr_15211969515aab9f977b443.jpg:end_blog_image
Het wisselen van beroep is tegenwoordig 'trending topic'. In 2017 waren er 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor. In veel gevallen gaat het om een overstap naar een andere beroepsklasse, zoals bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar...
24bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers15-03-2018 16:39
blog_image:article_banenr_15211968595aab9f3bb5f91.jpg:end_blog_image
Rabobanken in Limburgen hebben afgelopen jaar volop nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven en particulieren. Gezamenlijk kwam het bedrag uit op 2 miljard euro, wat een groei van ruim 17% was ten opzichte van 2016.

Addy Lutgenau, directievoorzitter van Rabobank Venlo e.o., en Angelique Jansen-Swinkels, directievoorzitter van Rabobank...
43bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar9-03-2018 14:51
blog_image:article_banenr_15206037555aa2926bcef1d.jpg:end_blog_image
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het...
59bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Richelle Broy9-03-2018 14:49
Bij organisaties die dit jaar de titel Best Workplace mogen dragen is het onderlinge vertrouwen op de werkvloer nog nooit zo hoog geweest. Dit geldt zowel voor het vertrouwen tussen werknemers en management als tussen werknemers onderling. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek van Great Place to Work®, dat...
48bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar9-03-2018 11:47
blog_image:article_banenr_15205926665aa2671a0db59.png:end_blog_image Zuyd Hogeschool wordt gekwalificeerd als “uitblinker” in de Keuzegids Masters 2018.
Twee van de zeven beoordeelde opleidingen van Zuyd Hogeschool hebben het kwaliteitszegel 'Topopleiding' ontvangen. Het gaat om de opleidingen Architectuur en Scientific Illustration.

Vijf van de zeven beoordeelde opleidingen hebben een eerste plaats binnen hun vakgebied behaald....
49bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Richelle Broy9-03-2018 11:41
blog_image:article_banenr_15205922665aa2658a9ee51.jpg:end_blog_image
Maar liefst 58 procent van de studenten op de universiteit komt uit het buitenland. Geen enkele andere onderwijsinstelling kan aan dat percentage tippen. Het betekent dat er een kleine 10.000 internationale studenten staan ingeschreven op de UM. Daarmee loopt de universiteit voorop in Nederland. Maastricht is echter...
75bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar9-03-2018 11:19
blog_image:article_banenr_15205913175aa261d512770.jpg:end_blog_image
De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun werkzame leven bij. Ruim de helft van de 25- tot 65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. Laagopgeleiden, ouderen en deeltijdwerkers nemen het minst vaak aan deze cursussen deel. Dat blijkt uit recente cijfers van de Adult Education Survey,...
39bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Richelle Broy9-03-2018 10:57
blog_image:article_banenr_15205904555aa25e7730596.jpg:end_blog_image
Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de privacywet wordt opgerekt, zodat werknemers in bijvoorbeeld chemische fabrieken ook op alcohol en drugs kunnen worden getest. Nu kunnen alleen mensen met bepaalde beroepen worden gecontroleerd op drugs en alcohol, bijvoorbeeld piloten en machinisten. Maar volgens de werkgevers zou het...
62bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers2-03-2018 14:37

68 procent van de Nederlandse werknemers heeft de ambitie om door te groeien binnen het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn.
96bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers2-03-2018 14:26
blog_image:article_banenr_15199987535a99572126058.jpg:end_blog_image
Een nieuwe studie van Capgemini heeft aangetoond dat Nederland kampt met een tekort aan cybersecuritytalent. Cybercriminaliteit wordt steeds groter en de impact hiervan is een gevaar voor de verdere digitalisering van de economie. Bedrijfsleven, overheid en academische instellingen moeten vol aan de bak om het tekort aan...
48bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers2-03-2018 14:26
Dat er een groot tekort is aan vrachtwagenchauffeurs zal niemand ontgaan zijn. Om dit aan te pakken hebben werkgeversorganisatie TLN en gezamenlijke partners een subsidieregeling voor ondernemers in het leven geroepen. Dit met als doel om 1500 nieuwe chauffeurs op te leiden.

Voor de doorstromers en zij-instromers kan er gebruik...
49bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Richelle Broy2-03-2018 11:32
blog_image:article_banenr_15199988495a99578169553.png:end_blog_image
Het aantal openstaande vacatures in de zakelijke dienstverlening bereikte in het vierde kwartaal van 2017 met 36.600 het hoogste punt in zeven jaar, terwijl het aantal faillissementen gestaag blijft dalen. De omzetgroei blijft met gemiddeld 5,8% op jaarbasis erg hoog, dit blijkt uit cijfers van het CBS. Marktonderzoeksbureaus...
74bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Richelle Broy2-03-2018 11:18
blog_image:article_banenr_15199859645a99252c8296d.png:end_blog_image Vluchtelingen zijn op zoek naar werk en in de zorg is er een schreeuwend tekort aan personeel. Begin dit jaar waren er in onze provincie 670 vacatures in de zorg.
Vorige maand is in de Euregio Maas-Rijn al een project gestart door acht partijen. Het gaat om...
67bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-03-2018 11:16
blog_image:article_banenr_15199983855a9955b10ec83.jpg:end_blog_image
Werkgevers en werkzoekenden in Nederlands en Belgisch Limburg worden voortaan actief geholpen met het vinden van personeel en het vinden van werk aan de andere kant van de grens.

Doel van de nieuwe organisatie is om tussen 2018 en 2020 200 mensen over de grens aan werk...
50bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-03-2018 11:03
blog_image:article_banenr_15199850775a9921b541e7f.jpg:end_blog_image
Europeanen die tijdelijk in een ander EU-land werken, krijgen recht op hetzelfde loon als collega's die uit dat land komen. Onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over aanpassing van de 'detacheringsrichtlijn'. Het akkoord, dat in 2020 ingaat, moet...
64bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers22-02-2018 11:23
blog_image:article_banenr_15193961065a90250a42fe0.jpg:end_blog_image
24 mei is het weer zo ver, de Limburgse Arbeidsmarktdag vindt weer plaatst in het Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. De titel van de dag is: Anders kijken, Anders doen. Onderwerpen die ter tafel komen:  “Leven lang ontwikkelen! Fabel of feit?” “Robotisering: Hoe groot is dat thema nu...
120bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Richelle Broy22-02-2018 10:10
blog_image:article_banenr_15193954025a90224ab7faa.png:end_blog_image
Fontys Hogeschool biedt de zesdaagse opleiding 'Werkgeluk' aan. Volgens de initiatiefnemers wordt het hoog tijd dat bedrijven niet aandeelhouders of klanten centraal stellen, maar het eigen personeel.

Vroeger werd een medewerker blij van huisje, boompje, beestje. Bij jonge generaties is dat geluk anders. Het draait vooral om cultuurverandering....
102bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers22-02-2018 7:33
blog_image:article_banenr_15193965005a902694f3770.jpg:end_blog_image
In 2017 is de werkgelegenheid in de bouwsector verder toegenomen.

In het vierde kwartaal van 2017 waren er 529 duizend banen van zowel werknemers als zelfstandigen in de bouw. Dit betekent een groei van 4 procent als je het vergelijkt met het laatste kwartaal van 2016. Destijds...
72bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Richelle Broy21-02-2018 11:56
blog_image:article_banenr_15193834265a8ff382ba565.jpg:end_blog_image
Medtronic hevelt de volledige distributie-activiteiten in Opglabbeek over naar Heerlen. Een opsteker voor de regio Parkstad. Maar in Belgisch-Limburg staan 400 banen op de tocht. Medisch technologiebedrijf Medtronic bundelt zijn distributieactiviteiten op businesspark Trilandis in Heerlen. De locatie in Opglabbeek gaat in het najaar dicht. Gedeputeerde Twan...
127bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar21-02-2018 11:52
In de meeste regio’s van Nederland was de arbeidsdeelname in 2017 nog niet terug op het niveau aan het begin van de crisis. Van de 40 COROP-gebieden was de netto-arbeidsdeelname het hoogst in Noord-Overijssel en het laagst in Zuid-Limburg.

De zogeheten netto-arbeidsdeelname, het aantal werkenden afgezet tegen het totaal aantal personen...
95bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar9-02-2018 10:03

Het houden van een powernap is slechts bij 5,6% van de werkgevers toegestaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bedden.nl, gehouden onder 1.400 respondenten. De Nederlandse respondenten werden gevraagd naar hun houding ten opzichte van powernaps op de werkvloer.
229bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers9-02-2018 8:58
blog_image:article_banenr_15181739565a7d7f04c7112.png:end_blog_image
Niet het salaris, maar een goede balans tussen werk en privé is voor veel werknemers het belangrijkst bij de keuze van een baan.

De 'war of talent' is tegenwoordig een onderwerp dat vaak voorbij komt. Werkgevers concurreren om de geschikte kandidaten door de krapte op de arbeidsmarkt....
101bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers9-02-2018 8:56
blog_image:article_banenr_15181738135a7d7e75cbd80.jpg:end_blog_image
Onderzoek geeft HR-profesionals in de detail- of groothandel nieuwe inzichten wat betreft de tevredenheid over het salaris van medewerkers. Werknemers in deze sectoren zijn relatief vaak ontevreden over wat ze verdienen. Verkopers en medewerkers van klantenservices, veelvoorkomende beroepen in deze branches, zijn namelijk de twee beroepsgroepen die...
171bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers9-02-2018 8:54
blog_image:article_banenr_15181737255a7d7e1dc8fb2.jpg:end_blog_image
Volgend jaar heropent chemiebedrijf Sabic haar fabriek in Bergen op Zoom. Deze grondstoffenfabriek stopte in 2014 met productie. Echter door nieuwe toepassingen en een toegenomen vraag wordt de fabriek weer operationeel ingezet. 

Wat de kosten bedragen voor de heropening, moet nog blijken. ,,We doen nog onderzoek of...
82bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar9-02-2018 8:44
Terwijl glazeniers, kleermakers en rietdekkers geen opvolger voor hun bedrijf kunnen vinden, zitten veel werklozen thuis. De Ambachtsacademie, een initiatief van onder meer het ministerie van Sociale Zaken en UWV, biedt uitkomst. 200 werkloze 50-plussers met een WW- of een bijstandsuitkering kunnen een opleiding volgen tot ambachtelijk ondernemer.
De werkloze...
98bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Giezenaar9-02-2018 8:17
blog_image:article_banenr_15181681775a7d687153a33.jpg:end_blog_image

Ontwikkelaar van logistiek en industrieel vastgoed Segro gaat een distributiecentrum op bedrijventerrein De Blakt in Venray bouwen.

De nu nog onbekende gebruiker van het bedrijfsgebouw zal 250 tot 300 nieuwe, vaste banen creëren, voor zowel hoogopgeleide als laagopgeleide werknemers. Op piekmomenten zullen daar nog tijdelijke banen bijkomen....
174bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar9-02-2018 7:51
Er zijn bij Limburgse bedrijven op dit moment zo'n 4000 vacatures voor technici, 1000 meer dan twee jaar geleden.
Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn er desalniettemin in de provincie evenveel mensen met een technische opleiding die werkeloos zijn, weet De Limburger. 

Die mensen komen niet direct aan de bak, omdat het...
88bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers2-02-2018 10:53
  blog_image:article_banenr_15175663965a7439bc93fe6.png:end_blog_image
Belgisch en Nederlands Limburg willen samen met de Duitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen in totaal 500 vluchtelingen aan het werk helpen in de zorg.
Het plan dient direct ook als oplossing voor de persooneelstekorten in de zorg. Deze toekomstvisie wordt vastgelegd in een convenant dat afgelopen woensdagavond is getekend...
104bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers2-02-2018 10:35
blog_image:article_banenr_15175758985a745edac070f.jpg:end_blog_image
Het Internationale Top Employers Institute heeft op 1 februari 66 organisaties erkend als Top Employer Nederland 2018. Al deze werkgevers hebben fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers hoog op de agenda van 2018 staan. Gezondheid van het menselijk kapitaal zien zij als belangrijke factor. Daarnaast zijn...
111bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers2-02-2018 10:25
blog_image:article_banenr_15175640935a7430bd7b76e.png:end_blog_image
Afgelopen woensdag is een nieuw werkgelegenheidsproject van start gegaan dat in het leven is geroepen om Zuid-Limburgers met een uitkering aan het werk krijgen over de grens. Het is een samenwerking tussen de gemeentes Maastricht en Sittard-Geleen. Zij begon in twee jaar tijd ongeveer 200 uitkeringsgerechtigden aan...
150bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-02-2018 9:06
In 2017 kwamen er per saldo ruim 73 duizend bedrijven bij. Dat is het hoogste aantal sinds 2009. Managementadviesbureaus vormen nog altijd de grootste groep onder de startende bedrijven, maar stoppen ook het vaakst. In de onderwijssector en de detailhandel neemt het aantal starters het meest toe. Dit meldt het...
88bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers26-01-2018 11:16
blog_image:article_banenr_15169603915a6afa8769e98.png:end_blog_image
In 2016 en 2017 hebben bijna 100 bedrijven gevestigd of uitgebreid in Limburg. Deze groeit betekende een toename van 7300 arbeidsplaatsen.
169bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers26-01-2018 11:09
blog_image:article_banenr_15169614115a6afe83c2b0d.jpg:end_blog_image

Logistiek Venlo is booming! Vorig jaren stegen de vierkante meter logistiek tot ongekende hoogte. Met 441.000 vierkante meter staat Venlo met stip op één in Nederland.
Venlo is dé logistieke hotspot van ons land. Dat is uiteraard algemeen bekend. Door cijfers uit de nieuwste editie Nederland Compleet van vastgoedadviseur...
100bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers26-01-2018 11:07
Buitenlandse bedrijven weten Nederland weer te vinden. Ruim 350 waaronder Netflix en Merck investeerden in 2017 meer dan 1,67 miljard euro in de Nederlandse economie. Dit leidde tot een toename van 12.500 banen, volgens het ministerie van Economische  Zaken.  
 
Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) valt onder het...
136bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers26-01-2018 10:53
blog_image:article_banenr_15169612485a6afde091731.jpg:end_blog_image
In 2005 stroomde 42 procent van de gediplomeerden van mbo-4 door naar het hbo. Dit is gedaald tot 35 procent in 2016. Mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door naar het hbo dan anderen, maar zijn vervolgens minder succesvol. Bij de doorstroom en het studiesucces spelen...
101bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar26-01-2018 10:37
blog_image:article_banenr_15169596205a6af784da826.png:end_blog_image
Zonder technologie gaan we het niet redden in de zorg. Vergrijzing en een toekomstig tekort aan arbeidskrachten spelen daarin een belangrijke rol. Maar we kijken niet werkeloos toe: veel zorgverleners zijn zich bewust van de urgentie, bedrijven komen met nieuwe producten en ook patiënten zijn vaak verrassend...
107bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar26-01-2018 9:52
blog_image:article_banenr_15169572935a6aee6d52df0.png:end_blog_image
Mede dankzij de vele Limburgse bedrijven die voor hun import en exportactiviteiten kiezen voor Liège Airport, heeft de belangrijkste cargoluchthaven van het land een absoluut recordjaar achter de rug. Er werd 717.000 ton goederen verscheept, en een groei van 8,5%. Om die trend aan te houden, wordt...
164bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar24-01-2018 11:18
blog_image:article_banenr_15162678265a60693300b0e.png:end_blog_image
Veel werkgevers maken de selectie aan de hand van de drie stapeltjes. Als sollicitant wil je dat je sollicitatie niet op de verkeerde stapel belandt die met afgewezen kandidaten. Hoe voorkom je dat?
298bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers19-01-2018 10:27
blog_image:article_banenr_15163587075a61cc33abddf.jpg:end_blog_image
Nog altijd is het aantal werkloze mannen van tussen de 25 en 45 hoger ten op zichten van voor de crisis.

In het derde kwartaal van vorig jaar was 3,2 procent van deze groep op zoek naar werk en daar op per direct voor beschikbaar. Dit meldde...
108bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers19-01-2018 10:22
 
Vestigen in Noord-Nederland is qua exporteren minder gunstig. Zuid-Nederlandse ondernemingen hebben daarentegen juist een grotere kans. In de Randstad is juist export buiten de EU het best vertegenwoordigd.
Deze conclusie heeft het Centraal Planbureau (CPB) en de Rijksuniversiteit Groningen getrokken middels haar donderdag verschenen rapport. Uit eerder onderzoek bleek dat een...
98bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar19-01-2018 10:04
Werkgevers hebben vorig jaar 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling van werkenden.
Het gaat om geld dat via nieuwe persoonlijke keuzebudgetten (pkb) terechtkomt bij ongeveer 400 duizend werknemers die afgelopen jaar een nieuwe cao kregen.
Dit blijkt uit een inventarisatie van werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur...
160bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar19-01-2018 9:51
blog_image:article_banenr_15163594165a61cef8d023d.png:end_blog_image
Na de supermarktbranche, goed voor 300.000 werknemers, wil ook KLM vijfjaarscontracten invoeren voor haar grondpersoneel. „We moeten met onze tijd meegaan. Ook vanuit de overheid worden mobiliteit van personeel en de roep om bijscholing steeds benadrukt. Daarom is het goed dat wij daar als grote werkgever ook...
150bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar19-01-2018 9:21
Dankzij een financiële injectie van de gemeente, kan familiebedrijf Berden uitbreiden in Heerlen. Berden krijgt 50 mille om een nieuwe kantoorfunctie te realiseren. Deze uitbreiding levert 50 nieuwe arbeidsplaatsen op.

Berden heeft onlangs een groot deel van HoutBrox overgenomen. Dit bedrijf had een hoofdkantoor in Schijndel. De taken die daar...
171bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar19-01-2018 9:00
blog_image:article_banenr_15163603245a61d28467182.jpg:end_blog_image
Werkgevers zijn weer bereid mensen een vast contract te geven. In het derde kwartaal van 2017 droegen vooral vast contracten bij aan de groei van de werkgelegenheid.

Dat blijkt uit analyses van het ING Economisch Bureau. De ING sluit niet uit dat werkgevers met het aanbieden van...
116bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar18-01-2018 14:31
blog_image:article_banenr_15163688675a61f3e3c26b8.gif:end_blog_image
Organiseert u een evenement of heeft u interessant bedrijfsnieuws?
Wij plaatsen dit graag voor u op onze blog op onze website en in onze vacaturenieuwsbrief en arbeidsmarktnieuwsbrief. Laat het ons weten via chris@banenrijklimburg.nl  

...
82bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar14-01-2018 13:41
Werf uw HR Personeel via Banenrijklimburg!

Banenrijklimburg biedt u de mogelijkheid om uw HR vacature in de arbeidsmarktnieuwsbrief te laten opnemen.
De arbeidsmarktnieuwsbrief wordt iedere vrijdag verstuurd naar meer dan 8.000 bedrijven in Limburg, veelal naar de Hr contactpersonen.

De kosten van een vacatureplaatsing op Banenrijklimburg bedragen € 299.
Mail uw vacature(s) met logo onder vermelding van...
515bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar12-01-2018 14:55
Zorgverzekeraar VGZ sluit zijn vestiging in Heerlen. Daardoor verliezen ruim 300 mensen hun baan. De locatie zal medio 2019 volledig dicht gaan. De zorgverzekeraar werkt veel met uitzendkrachten en tijdelijke contracten. 
Volgens de woordvoerder wordt de sluiting nu al bekendgemaakt zodat het personeel tijd genoeg heeft om uit te kijken naar...
204bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers12-01-2018 14:39
blog_image:article_banenr_15157644615a58baedc2d8a.jpg:end_blog_image

Studenten verwachten sneller een baan te vinden na de afronding van hun studie. Deze conclusie kon het Arbeidsmarkt Gedrags Onderzoek trekken na haar onderzoek onder 2421 studenten. Op de vragen: ‘Stel dat je nu klaar bent met je opleiding en hoe lang denk je er dan over...
142bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers12-01-2018 14:32
blog_image:article_banenr_15157643515a58ba7fecee8.jpg:end_blog_image
De arbeidsmarkt in Limburg is booming. Naar verwachting komen er dit jaar 20.000 banen bij. Monique Princen, voorzitter van Ondernemend Limburg, vindt het goed nieuws hoewel de werkgevers nu al grote moeite hebben met het invullen van vacatures. Dat komt volgens Princen door de ongunstige demografische ontwikkeling...
162bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers12-01-2018 14:23
blog_image:article_banenr_15157637525a58b8287ebf8.jpg:end_blog_image Uit onderzoek van hr-dienstverlener Unique is gebleken dat sollicitanten het vaakst afhaken bij te zware eisen en een inspiratieloze vacaturetekst. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze afzien van het solliciteren wanneer ze een onrealistische eisenlijst zien. De tweede plaats wordt bekleed door inspiratieloze...
198bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar12-01-2018 14:22
blog_image:article_banenr_15157670335a58c4f9433dd.jpg:end_blog_image
Van de vrouwen die nu veertiger zijn, is het aandeel met werk hoger dan van de generatie vrouwen die in de jaren negentig van de vorige eeuw veertiger waren. In de laatste twee generaties is deze arbeidsdeelname echter nagenoeg gelijk gebleven, en nog steeds lager dan die...
170bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers12-01-2018 14:16
blog_image:article_banenr_15157633725a58b6ac2875b.png:end_blog_image
Ongeveer een op de zes werknemers die in 2016 ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten, hebben in de voorafgaande twee jaar bij deze werkgever promotie gemaakt. Daar tegenover ging ook één op de 25 in die zelfde periode in functieniveau omloog. Dit is de conclusie...
107bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers22-12-2017 11:41
2018, een nieuw jaar en dus uiteraard ook weer nieuwe wetten. Ook het komende jaar zijn er weer enkele belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. Wij zetten de nieuwe wetten en regels voor je op een rijtje.
495bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers22-12-2017 10:31
Afgelopen dinsdag 19 december hebben de colleges van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen een ingestemd met het voorstel om een nieuwe fase te starten op het gebied van economische samenwerking in Zuid-Limburg.
 
Samenwerking met de overige bedrijven in Zuid-Limburg, de provincie en samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen...
112bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers22-12-2017 10:24
blog_image:article_banenr_15139383785a3cddca8b3fe.jpg:end_blog_image
Centraal planbureau verwacht voor 2018 een daling in werkeloosheid naar onder de 4%. Dit is het laagste niveau sinds 2008. Daarnaast wordt in het nieuwe jaar een economische groei voorspelt van 3,1%, waar eerder nog 2,5% werd voorzien.
 
Rekenmeesters van het instituut gaan uit van een...
180bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar15-12-2017 14:50
blog_image:article_banenr_15133462955a33d4f7cc37d.jpg:end_blog_image
In 2017 steeg Arcus al zeven plaatsen in de landelijke ranking van de Mbo keuzegids 2017. In de MBO Keuzegids van 2018 stijgt Arcus opnieuw zes plaatsen ten opzichte van alle ROC’s in Nederland. [/bteaser]Een geweldige verbetering voor Arcus van de landelijke positie. Het aantal opleidingen in...
171bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar15-12-2017 14:44
blog_image:article_banenr_15133455335a33d1fd3b2de.png:end_blog_image
De eerste steen is gelegd op het voormalig militaire vliegbasis in Brustem, België. Daar wordt de Droneport campus gebouwd. Vanaf 2019 moet Droneport geopend worden.
De campus vormt een test- en bedrijvencentrum voor start-ups en groeibedrijven in de dronesector.

Bij Droneport kunnen bedrijven rekenen op coaching en...
144bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers15-12-2017 14:14
blog_image:article_banenr_15133442765a33cd1454fb7.png:end_blog_image
Gemak staat voor veel consumenten op 1. Dit kan zeker gesteld worden als men kijkt naar de groei van de webwinkels. Positief bijkomen is dat dit veel nieuwe werkgelegenheid met zich mee brengt. Het aantal werknemers bij webwinkels nam tussen 2012 en 2016 toe van 38.000 naar...
129bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers15-12-2017 14:11
blog_image:article_banenr_15133436225a33ca86b73dd.png:end_blog_image

Hoewel de werkgelegenheid de pannen uit reist, is het aantal werkende in Zuid-Limburg niet gestegen. De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003, terwijl die van heel Nederland toenam met 8 procent.

De omvang van de Zuid-Limburgse bevolking nam tussen 2003...
115bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar15-12-2017 11:51
blog_image:article_banenr_15133353075a33aa0bc5498.jpg:end_blog_image

Mercedes-Benz Customer Assistance Center is an integrated part of Daimler. In its Global 2000 List, Forbes analyzed over 360,000 recommendations with a great conclusion: Daimler is one of the Top 10 employers in the world!   Global 2000: World's Best Employers: https://www.forbes.com/world-best-employers/list/#tab:rank
Bron : Forbes...
123bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar8-12-2017 11:49
blog_image:article_banenr_15127231235a2a52b305efd.jpg:end_blog_image
Jaar na jaar gaan steeds meer Nederlanders aan de slag op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.
In 2016 ging het om 10.746 Nederlanders tegenover 7.068 inkomende grensarbeiders in 2010
214bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:58
blog_image:article_banenr_15127318255a2a74b115bfd.jpg:end_blog_image
Ingenieurs, technici, biologen en chemici  staan in 2018 een gemiddelde salarisverhoging van bijna 3% te wachten. Deze groep ziet hun salaris sneller groeien dan pakweg de HR professionals of fiscalisten. Desalniettemin blijft salaris een aandachtspunt voor werkgevers. Salaris is de op drie na meest belangrijke factor volgens de...
189bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:56
blog_image:article_banenr_15127377865a2a8bfa4c762.jpg:end_blog_image
Er komen barre tijden aan voor werkgevers in de zorg, ICT, techniek, bouw en onderwijs. Uit de nieuwe arbeidsmarktprognoses van Universiteit Maastricht blijkt namelijk dat deze sectoren tot 2022 nauwelijks geschikte arbeidskrachten kunnen vinden. Potentiële werknemers hebben de banen voor het uitkiezen door de prima draaiende economie,...
278bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:48
blog_image:article_banenr_15127383135a2a8e094b1ea.jpg:end_blog_image
De arbeidsmarktpositiie van opleidingen

Tal van rapporten laten tegenwoordig zien dat er een enorme verschillen zijn tussen het vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De schoolverlaters met een opleiding waar grote vraag naar is, vinden gemakkelijker een baan dan mensen met minder kansrijke opleidingen. Deze goede arbeidsmarktpositie komt...
279bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:43

Met ingang van 2018 mag een werkgever geen onderscheid meer maken op basis van leeftijd. Tot 1 januari is het nog wel toegestaan om onderscheid te maken voor jongeren van 18 tot 27 jaar en voor ouderen boven de 50. Op deze manier worden andere leeftijdscategorieën uitgesloten. Vanaf 1 januari...
168bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar8-12-2017 10:22
blog_image:article_banenr_15127382825a2a8dead6092.jpg:end_blog_image
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking dat bij pensioenfondsen pensioen opbouwt, is de afgelopen zes jaar gestaag gedaald. Deels komt dat doordat mensen vaker een eigen alternatieve pensioenuitvoerder uitkiezen, maar er zijn ook steeds meer mensen die zelf moeten opdraaien voor hun pensioenvoorziening. Dat meldt De Nederlandsche...
201bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar7-12-2017 10:14
blog_image:article_banenr_15127245385a2a583a5812c.png:end_blog_image
Vanaf 1 januari 2018 dient de werknemer ook over overuren gemiddeld minstens het minimumloon te ontvangen per betalingsperiode. Ook heeft de werknemer vanaf 1 januari 2018 recht op vakantietoeslag over overuren. Het kan daarom nuttig zijn om de tot nu toe opgebouwde overuren nog in 2017 uit...
210bekeken
Geen reacties