Snel zoeken

Blog

Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten15-12-2017 14:54

De gewijzigde arbeidsomstandighedenwetgeving is inmiddels al bijna een half jaar van kracht. Sindsdien heeft een zieke werknemer het recht om – op kosten van werkgever - een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen, wanneer hij het niet eens is met het oordeel van zijn bedrijfsarts of hieraan twijfelt
68bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten8-12-2017 10:17
blog_image:article_banenr_15127390555a2a90ef8530f.jpg:end_blog_image Een zieke werknemer wordt beschermd door het arbeidsrecht. Zo heeft de zieke werknemer in principe twee jaren recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Verder wordt de zieke werknemer beschermd door het opzegverbod tijdens ziekte.
Maar het is een hardnekkig misverstand dat een zieke werknemer nooit kan worden ontslagen....
116bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten1-12-2017 11:39

Ten aanzien van grensarbeiders kleeft er echter nóg een ander potentieel risico aan thuiswerken. Thuiswerken kan namelijk (onvoorziene) gevolgen hebben voor de belastingpositie van een werknemer en de socialezekerheidspositie en de (inhoudings)verplichtingen van de werkgever
92bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten24-11-2017 10:30
blog_image:article_banenr_15115167305a17ea3a36199.jpg:end_blog_image
Per 1 januari 2018 ondergaat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag een ingrijpende wijziging.

Mogelijk hebben één of meerdere van deze wijzigingen die per 1 januari 2018 in werking treden ook betrekking op u!
127bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten17-11-2017 9:13
blog_image:article_banenr_15109064955a0e9a7f38fa4.jpg:end_blog_image
Een relatiebeding maakt vaak deel uit van een arbeidsovereenkomst, en dient ter beperking van concurrentie. Op grond van het relatiebeding is het de werknemer verboden om zakelijke betrekkingen aan te gaan of te onderhouden met (voormalige) relaties van werkgever.

Het relatiebeding zal altijd de bescherming van het...
53bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten8-11-2017 16:45
 blog_image:article_banenr_15102423655a04783de0765.jpg:end_blog_image

De afgelopen jaren is flexwerken een trend geworden. Werknemers kunnen steeds vaker kiezen waar ze werken. Vaste werkplekken zijn in menig functie verleden tijd.

Maar hoe zit het met de zorgplicht van werkgevers voor werknemers die thuis werken? En hoe kan de werkgever deze verantwoordelijkheid vormgeven?

Het...
125bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten27-10-2017 13:27
blog_image:article_banenr_150902789759f1f0396cd1b.jpg:end_blog_image
Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, maar sinds de invoering van de WWZ kan een werkgever die zijn werknemer (wegens een zogeheten ‘dringende reden’) terecht op staande voet ontslaat, toch de transitievergoeding verschuldigd zijn.
287bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten20-10-2017 13:04
blog_image:article_banenr_150831589659e712f8e944d.jpg:end_blog_image
Een groot deel van de werknemers ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bovenop het reguliere loon. Afhankelijk van de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag en het reguliere loon is het voor de ene werknemer een leuk extraatje, en voor de andere werknemer vormt de onregelmatigheidstoeslag een belangrijk deel van zijn loon.
255bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten13-10-2017 12:01
Als een werknemer ontslag neemt, eindigt daarmee normaal gesproken het dienstverband. De afwikkeling van het dienstverband geschiedt in de regel probleemloos.

Maar wat te doen wanneer uw werknemer boos tegen u, of één van zijn collega’s roept: “Bekijk het maar, ik kom niet meer terug”. En wat als de werknemer vervolgens ook enige tijd van het werk weg blijft?

254bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten6-10-2017 10:32
Werknemers die onder werktijd hun Facebookprofiel bijwerken, veelvuldig privé e-mails versturen, kleren bestellen etc. Het zal menig werkgever een doorn in het oog zijn. Mag een werknemer op staande voet ontslagen worden wanneer deze stelselmatig gebruik maakt van internet onder werktijd?

300bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten2-10-2017 9:38
blog_image:article_banenr_150848519759e9a84de13ce.jpg:end_blog_image

Een groot deel van de werknemers ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bovenop het reguliere loon. Afhankelijk van de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag en het reguliere loon is het voor de ene werknemer een leuk extraatje, en voor de andere werknemer vormt de onregelmatigheidstoeslag een belangrijk deel van zijn loon....
117bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten29-09-2017 10:25
In de praktijk krijgen wij regelmatig vragen over arbeidsconflicten en alles wat daarmee samenhangt, zoals bijvoorbeeld het recht op loondoorbetaling, of ontslag mogelijk is etc. Veelal adviseert de bedrijfsarts om een arbeidsconflict op te lossen via mediation.
Maar wie mag de mediator eigenlijk uitkiezen? Mag werkgever zelfstandig bepalen bij welke mediator het mediationtraject zal plaatsvinden? Of heeft werknemer hierin ook een keuze?
185bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar15-12-2017 14:50

In 2017 steeg Arcus al zeven plaatsen in de landelijke ranking van de Mbo keuzegids 2017. In de MBO Keuzegids van 2018 stijgt Arcus opnieuw zes plaatsen ten opzichte van alle ROC’s in Nederland.
30bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar15-12-2017 14:44
blog_image:article_banenr_15133455335a33d1fd3b2de.png:end_blog_image
De eerste steen is gelegd op het voormalig militaire vliegbasis in Brustem, België. Daar wordt de Droneport campus gebouwd. Vanaf 2019 moet Droneport geopend worden.
De campus vormt een test- en bedrijvencentrum voor start-ups en groeibedrijven in de dronesector.

Bij Droneport kunnen bedrijven rekenen op coaching en...
18bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers15-12-2017 14:14
blog_image:article_banenr_15133442765a33cd1454fb7.png:end_blog_image
Gemak staat voor veel consumenten op 1. Dit kan zeker gesteld worden als men kijkt naar de groei van de webwinkels. Positief bijkomen is dat dit veel nieuwe werkgelegenheid met zich mee brengt. Het aantal werknemers bij webwinkels nam tussen 2012 en 2016 toe van 38.000 naar...
17bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers15-12-2017 14:11
blog_image:article_banenr_15133436225a33ca86b73dd.png:end_blog_image

Hoewel de werkgelegenheid de pannen uit reist, is het aantal werkende in Zuid-Limburg niet gestegen. De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003, terwijl die van heel Nederland toenam met 8 procent.

De omvang van de Zuid-Limburgse bevolking nam tussen 2003...
17bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar15-12-2017 11:51
blog_image:article_banenr_15133353075a33aa0bc5498.jpg:end_blog_image

Mercedes-Benz Customer Assistance Center is an integrated part of Daimler. In its Global 2000 List, Forbes analyzed over 360,000 recommendations with a great conclusion: Daimler is one of the Top 10 employers in the world!   Global 2000: World's Best Employers: https://www.forbes.com/world-best-employers/list/#tab:rank
Bron : Forbes...
19bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar8-12-2017 11:49
blog_image:article_banenr_15127231235a2a52b305efd.jpg:end_blog_image
Jaar na jaar gaan steeds meer Nederlanders aan de slag op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.
In 2016 ging het om 10.746 Nederlanders tegenover 7.068 inkomende grensarbeiders in 2010
99bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:58
blog_image:article_banenr_15127318255a2a74b115bfd.jpg:end_blog_image
Ingenieurs, technici, biologen en chemici  staan in 2018 een gemiddelde salarisverhoging van bijna 3% te wachten. Deze groep ziet hun salaris sneller groeien dan pakweg de HR professionals of fiscalisten. Desalniettemin blijft salaris een aandachtspunt voor werkgevers. Salaris is de op drie na meest belangrijke factor volgens de...
77bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:56
blog_image:article_banenr_15127377865a2a8bfa4c762.jpg:end_blog_image
Er komen barre tijden aan voor werkgevers in de zorg, ICT, techniek, bouw en onderwijs. Uit de nieuwe arbeidsmarktprognoses van Universiteit Maastricht blijkt namelijk dat deze sectoren tot 2022 nauwelijks geschikte arbeidskrachten kunnen vinden. Potentiële werknemers hebben de banen voor het uitkiezen door de prima draaiende economie,...
127bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:48
blog_image:article_banenr_15127383135a2a8e094b1ea.jpg:end_blog_image
De arbeidsmarktpositiie van opleidingen

Tal van rapporten laten tegenwoordig zien dat er een enorme verschillen zijn tussen het vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De schoolverlaters met een opleiding waar grote vraag naar is, vinden gemakkelijker een baan dan mensen met minder kansrijke opleidingen. Deze goede arbeidsmarktpositie komt...
46bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers8-12-2017 10:43

Met ingang van 2018 mag een werkgever geen onderscheid meer maken op basis van leeftijd. Tot 1 januari is het nog wel toegestaan om onderscheid te maken voor jongeren van 18 tot 27 jaar en voor ouderen boven de 50. Op deze manier worden andere leeftijdscategorieën uitgesloten. Vanaf 1 januari...
60bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar8-12-2017 10:22
blog_image:article_banenr_15127382825a2a8dead6092.jpg:end_blog_image
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking dat bij pensioenfondsen pensioen opbouwt, is de afgelopen zes jaar gestaag gedaald. Deels komt dat doordat mensen vaker een eigen alternatieve pensioenuitvoerder uitkiezen, maar er zijn ook steeds meer mensen die zelf moeten opdraaien voor hun pensioenvoorziening. Dat meldt De Nederlandsche...
89bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar7-12-2017 10:14
blog_image:article_banenr_15127245385a2a583a5812c.png:end_blog_image
Vanaf 1 januari 2018 dient de werknemer ook over overuren gemiddeld minstens het minimumloon te ontvangen per betalingsperiode. Ook heeft de werknemer vanaf 1 januari 2018 recht op vakantietoeslag over overuren. Het kan daarom nuttig zijn om de tot nu toe opgebouwde overuren nog in 2017 uit...
106bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers1-12-2017 11:33
blog_image:article_banenr_15121222125a212764cc456.jpg:end_blog_image
Als zorginstellingen geen maatregelen nemen, kampt de Nederlandse zorgsector over een aantal jaar met een personeelstekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers.
141bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Carl Hamelers1-12-2017 11:00
blog_image:article_banenr_15121245275a21306f1a6e4.jpg:end_blog_image
Door de steeds krapper wordende markt voor hoogopgeleide technici voelt chipmachinemaker ASML zich gedwongen om  creatieve maatregelen te nemen. Jongen talenten komen niet langer zelf aankloppen bij de werldmarktleider. De organisatie heeft 600 vacatures en probeert het probleem op meerdere manieren aan te pakken. 

Buitenlandse kantoren van ASML...
130bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar1-12-2017 10:50
blog_image:article_banenr_15121219035a21262fdefd9.jpg:end_blog_image

Een proef met anoniem solliciteren bij de provincie is geen succes gebleken. Het doel was om meer diversiteit in het personeelsbestand te creëeren.De proef werd gehouden tussen januari en mei van dit jaar. In totaal deden er 299 sollicitanten mee.

Het provinciebestuur werkt nu aan een plan...
149bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar1-12-2017 10:10

Afvalverwerker SUEZ en petrochemiegigant LyondellBasell hebben de kunststofrecyclefabriek QCP in Geleen overgenomen.
De beide partijen nemen de aandelen van het management en investeringsmaatschappij LIOF en Chemelot Ventures over.

De nieuwe eigenaren krijgen beide de helft van de aandelen en gaan een samenwerkingsverband aan. LyondellBasell zal in het nieuwe bedrijf de...
49bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar1-12-2017 9:52
blog_image:article_banenr_15121184105a21188a3b31a.jpg:end_blog_image Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van € 630.000,00 voor het Technisch Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL), fase 2. De subsidie is, mede namens Arcus College, LVO, SVOPL en DaCapo College, toegekend aan ROC Leeuwenborgh. Deze tweede fase werkt aan het verder ontwikkelen van...
111bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar1-12-2017 9:41
blog_image:article_banenr_15121177695a211609cdea3.png:end_blog_image
Het aantal banen groeide in het derde kwartaal met 51.000 ten opzichte van het tweede kwartaal. De laatste vier kwartalen kwamen er telkens meer dan 50.000 banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder 223.000. De grootste banengroei trad, met...
66bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar23-11-2017 10:54
blog_image:article_banenr_15115174635a17ed1747a01.jpg:end_blog_image
De omzetgroei in de bouw is kleiner. Dit terwijl de omzet van de bouw in het derde kwartaal met 3,1 procent steeg vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ondernemer geven hiervoor aan dat personeels- en materiaaltekorten hun bouwactiviteiten belemmeren. Hoewel de bouwomzet het derde kwartaal weliswaar voor...
86bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar23-11-2017 10:39
Op 22 januari wordt een nieuwe ondernemersprijs gepresenteerd door de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein; de Brilliant Business Awards. Er zijn drie verschillende categorieën waarin ondernemers kans maken op een award, namelijk Diamant, Robijn of Parel. Via de website www.brilliantbusiness.nl kun je zelf een ondernemer of ondernemer nomineren.

Categorieën

De...
44bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar23-11-2017 10:22
blog_image:article_banenr_15115159895a17e75513abe.png:end_blog_image
Ook in Nederland groeide de toerismesector de laatste jaren harder dan de economie. Hierdoor is het aandeel van de toerismesector in de toegevoegde waarde gestegen van 3,0 procent in 2010 naar 3,9 procent in 2016. In 2016 leverde dat 542 duizend personen werk op voor een totaal...
119bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 12:11
blog_image:article_banenr_15109083525a0ea1c0c1164.jpg:end_blog_image
Er studeerden nog nooit zo veel Nederlanders in Duitsland, laat Duitslanddesk weten. In tien jaar tijd is het aantal Nederlandse studenten dat in Duitsland studeert, bijna verdubbeld. Er studeren nu 96 procent meer Nederlanders in Duitsland dan in het studiejaar 2006/2007.
141bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 12:01
blog_image:article_banenr_15109169585a0ec35e760f9.png:end_blog_image

Vakantie-aanbieder Corendon gaat vanaf april volgend jaar in de zomerperiode een vliegtuig stationeren op Maastricht Aachen Airport. Het personeel wordt in de regio geworven. Het gaat om een tiental piloten en veertig mensen voor cabinepersoneel in de zomermaanden.
129bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 11:06
blog_image:article_banenr_15109133085a0eb51ca747a.png:end_blog_image

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met een majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

Het SectorplanPlus is een...
49bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 10:27
blog_image:article_banenr_15109119655a0eafdd62884.png:end_blog_image
Internationale studenten van de hogeschool en universiteit in Maastricht, blijven na het behalen van hun diploma, niet in Nederland.
Dat blijkt uit een onderzoek van Nuffic naar internationale studenten in Nederland. 

Maastricht heeft, samen met Amsterdam, de meeste internationale studenten in de stad wonen, zo'n 10.000. Maar relatief...
83bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 9:57
blog_image:article_banenr_15109164345a0ec152abcba.jpg:end_blog_image
Vrouwen verdienen nog steeds minder dan hun mannelijke collega’s. Vrouwen onder de 36 jaar verdienen gemiddeld 4% (€1.421,-) minder dan hun mannelijke collega´s. In de hogere leeftijdscategorie is dat gemiddeld 8% (€3.662,-) minder. Ook vrouwen in leidinggevende functies gaan na hun dertigste minder verdienen dan mannen met...
104bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 9:39
blog_image:article_banenr_15109153185a0ebcf695605.jpg:end_blog_image
Met de aantrekkende economie neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Naar verwachting ontstaan er dit jaar en volgend jaar een miljoen vacatures, een niveau dat voor het laatst in 2006-2008 werd gehaald. Het aantal WW-uitkeringen daalt bovendien gestaag. Uit het onderzoek van UWV blijkt dat ruim...
145bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 9:33
Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Hoogte vergoeding loonkosten
De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat...
84bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar17-11-2017 9:20
blog_image:article_banenr_15109141085a0eb83c10a7f.png:end_blog_image

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS. In oktober hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen van de 12,9 miljoen mensen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende...
100bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar9-11-2017 9:31
De Expo Groeten uit Maastricht geeft een inkijk in innovatief ondernemerschap in Maastricht. Deze expo vindt plaats van 11 november 2017 t/m 7 januari 2018 op de eerste verdieping van het recent gerestaureerde Eiffelgebouw in het Sphinxkwartier in Maastricht.
120bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar8-11-2017 23:07
blog_image:article_banenr_15103064395a057287db0da.jpg:end_blog_image
Inwoners uit Limburg en Drenthe maken voor meer dan de helft van hun dagelijkse ritten gebruik van de auto, als bestuurder of passagier.Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland van het CBS.
Voor de cijfers is gebruikgemaakt van alle niet-beroepsmatige ritten in Nederland. Daartoe...
101bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar8-11-2017 22:39
blog_image:article_banenr_15103058705a05704e08d47.jpg:end_blog_image Het Maastricht UMC+ is tweede geworden op de ranglijst van academische ziekenhuizen in de jaarlijkse ziekenhuisranking van het Algemeen Dagblad. Daarmee stijgt het Maastricht UMC+ twee plaatsen ten opzichte van vorig jaar. Radboudumc voert de ranglijst van de umc’s aan. De volledige ranglijst ziet er als volgt...
126bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar8-11-2017 12:14
blog_image:article_banenr_15103125305a058a523db89.png:end_blog_image
Ruim 1 miljoen Nederlanders die in loondienst zijn, zeggen zorg en arbeid te combineren. Vooral ouderen lijken de zorg voor een naaste met het werk te combineren.
Bijna 4 op de 10 mantelzorgers vertelt niet tegen werkgever dat ze zorg en arbeid combineren.

Uit het onderzoek blijkt verder...
113bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar7-11-2017 10:57
 blog_image:article_banenr_15103079035a05783f583f8.jpg:end_blog_image

Het tekort aan gekwalificeerd en enthousiast personeel in de zorg neemt grote vormen aan. Vaak is dit niet het gevolg van een gebrek aan geld: de mensen zijn er gewoonweg niet. En de toekomst voorspelt wat dit betreft weinig goeds. Zeker in de regio Zuid-Limburg zullen de...
58bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-11-2017 13:24
blog_image:article_banenr_150971229759fc61a92f458.jpg:end_blog_image
In 2037 zal de arbeidsmarkt er heel anders uitzien. De helft van de huidige banen bestaat dan niet meer. Net zoals 40% van de huidige organisaties over 10 jaar verdwenen zal zijn.
We horen er elke dag wel iets over: hoe snel technologische ontwikkelingen de arbeidsmarkt veranderen....
180bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Chrisitanne Giezenaar2-11-2017 12:29
 blog_image:article_banenr_150970922559fc55a95f98f.png:end_blog_image
Limburg ontmoet, innoveert, onderneemt, internationaliseert, werkt & leert

Banenrijklimburg ondersteunt het event "Limburg Unlimited" omdat deze beurs talent goed inzicht geeft in de carrière kansen bij werkgevers in Limburg.
Dit event wordt gehouden op 28 & 29 maart 2018.
Klik hier voor meer informatie 
...
204bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-11-2017 11:52
blog_image:article_banenr_150970722159fc4dd5d562f.png:end_blog_imageDe AOW-leeftijd gaat in 2023 niet verder omhoog. Dit is het gevolg van een raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de levensverwachting van 65-plussers, waarop de AOW-leeftijd wordt gebaseerd. Het CBS voorziet dat 65-plussers in 2023 een kwartaal korter leven dan het bureau...
191bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-11-2017 11:48
De Amerikaanse chemiereus DowDuPont, die ook een fabriek in Landgraaf heeft, wil jaarlijks drie miljard dollar besparen.
Daarom gaan wereldwijd kantoren en fabrieken dicht. Daarbij zullen ook banen verloren gaan.
 
Het bedrijf heeft twee miljard dollar opzij gezet om de reorganisatie te betalen. DowDuPont is ontstaan door de fusie van...
112bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar2-11-2017 11:39
blog_image:article_banenr_150970596059fc48e844c10.png:end_blog_image
Het aantal verantwoordelijken voor HR binnen het mkb, dat moeite heeft om geschikt personeel te vinden, is het afgelopen jaar significant gestegen: van 34 procent naar 44 procent. Met name ervaren professionals zijn moeilijk te vinden. Dat blijkt uit onderzoek dat Indeed liet uitvoeren door onderzoeksbureau Team...
142bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar27-10-2017 12:39
blog_image:article_banenr_150910111959f30e3f75ff9.jpg:end_blog_imageHet Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM)* gaat een Industrial Doctorate programma ontwikkelen voor het opleiden van PhD’s.
Dat is goed nieuws voor de regio en het regionale (MKB-)bedrijfsleven. Het programma is uniek in Europa omdat het voor 50% binnen een bedrijf en voor 50% binnen AMIBM...
124bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar27-10-2017 12:33
blog_image:article_banenr_150910404859f319b0140f4.jpg:end_blog_image
Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het grootst onder zelfstandig ondernemers. Daarna volgen respectievelijk vaste werknemers en flexibele werknemers, waarbij het aandeel het kleinst is onder uitzendkrachten

In 2016 was 81 procent van de zelfstandigen tevreden met het werk dat...
88bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar27-10-2017 12:15
blog_image:article_banenr_150909942359f3079f975b4.jpg:end_blog_imageDriekwart van de werkgevers vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren. Dit is een van de uitkomsten in de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In...
126bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar27-10-2017 11:31
blog_image:article_banenr_150909820559f302ddbc71d.jpg:end_blog_imageDe provincie Limburg gaat samen met bedrijven, gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en uitzendbureaus de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken.
Zo willen ze duizenden werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden onderbrengen bij bedrijven die om werknemers staan te springen.

De aanpak bleek onlangs al succesvol bij de snel groeiende autofabriek VDL NedCar....
223bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar27-10-2017 11:18
blog_image:article_banenr_150909594759f2fa0bb24d3.jpg:end_blog_imageOp het bedrijventerrein Avation Valley van Maastricht Aachen Airport is de komende jaren werk voor 500 tot 600 personen.

Ze vinden allemaal een baan in de logistiek, dankzij de verkoop van 27 hectare grond aan Leeyen Vastgoed uit Helden-Beringe. Het bedrijf is al actief op het bedrijventerrein...
287bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar27-10-2017 10:56
blog_image:article_banenr_150909468359f2f51be9974.jpg:end_blog_image

Een bijbaan bij een supermarkt is in 2017 het populairst bij Nederlandse jongeren, net als vorig jaar.
Dit blijkt uit het Bijbanen Onderzoek 2017 van CV ster, gebaseerd op een analyse van meer dan 60.000 cv’s.
Naast supermarkten zijn retailzaken, horecagelegenheden, postbezorging en schoonmaakbedrijven populair. In die...
122bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar20-10-2017 13:07
blog_image:article_banenr_150848689559e9aeef38019.png:end_blog_image
Maastricht Aachen Airport heeft honderden banen in de vrachtluchtvaart verspeeld door getreuzel van de overheid.
153bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar20-10-2017 11:19
blog_image:article_banenr_150849134159e9c04e00aec.jpg:end_blog_imageDe brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018: € 1.578,00 per maand; € 364,15 per week; € 72,83 per dag. Bron : Rijksoverheid  ...
174bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar20-10-2017 11:11
blog_image:article_banenr_150849080859e9be3859794.jpg:end_blog_image
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS.
In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder...
130bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar20-10-2017 10:33
blog_image:article_banenr_150848847159e9b51749040.jpg:end_blog_imageVrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen.
Voor de 25- tot 35-jarige vrouwen lag het ziekteverzuimpercentage in 2016 op 4,3. Dat...
127bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar19-10-2017 9:53
blog_image:article_banenr_150848629859e9ac9a03a9e.jpg:end_blog_image
Ruim 60 procent van de mbo'ers die een mbo-opleiding afrondden in het schooljaar 2014/’15 zouden achteraf gezien opnieuw voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen. De rest, bijna 40 procent, zou het helemaal anders doen als ze daar opnieuw de kans voor kregen.  Van de mbo’ers die een...
130bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar13-10-2017 11:43
De minister van OCW heeft bekend gemaakt dat ze twee miljoen euro aan subsidie toekent aan het Zuid-Limburgse programma VOORdeel & VERVOLG. Naast de bijdrage van het ministerie ontvangt het programma ook van de Provincie Limburg een grote bijdrage om het programma te laten slagen. Het programma is een unieke...
61bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar13-10-2017 11:24
blog_image:article_banenr_150788684259e086fabb95e.png:end_blog_imageDit jaar en volgend jaar komen er niet ruim 10.000 nieuwe banen bij, maar bijna 20.000.Dat stelt uitkeringsinstantie UWV in een nieuwe prognose van de arbeidsmarkt. De vorige prognose was uit juni. Maar die is nu al gedateerd. Ook het aantal WW-uitkeringen zal sterker afnemen dan eerder...
158bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar13-10-2017 11:02
blog_image:article_banenr_150788930559e090991971c.jpg:end_blog_imageKwart van de bouwkundigen verwacht huidige werkgever binnen één jaar te verlaten. Volgens cijfers uit het arbeidsmarktonderzoek bouw, uitgevoerd door Bouwjobs.nl, blijkt dat 26% van de bouwkundigen verwacht om uit eigen beweging zijn/haar huidige werkgever binnen één jaar te gaan verlaten. Meest voorkomende redenen zijn een kortere...
122bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar13-10-2017 10:59
blog_image:article_banenr_150788527559e080db414d2.jpg:end_blog_image
In 2016 hadden 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar een sociale uitkering en werkten niet. Hiervan zegt 54 procent niet te kunnen of willen werken. Onder een sociale uitkering wordt hier verstaan WW, bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het percentage dat niet wil of kan werken,...
174bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar13-10-2017 10:36
blog_image:article_banenr_150788386859e07b5c8ef29.png:end_blog_image Ter gelegenheid van het 50-jarig organiseert Sappi Lanaken open deur dagen op 14 en 15 oktober 2017.
Je kunt je hiervoor registreren op de website van sappi, https://www.sappi.com/nl/50-jaar-sappi-lanaken
Bron : Sappi
...
157bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar13-10-2017 10:14
blog_image:article_banenr_150788330859e0792cf2b7f.jpg:end_blog_imageHet beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.
9 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging krijgen circa 9 miljoen euro om de...
80bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar12-10-2017 23:11
wat is jouw doel?
‘De levensdoelen van een kandidaat moeten overeenkomen met de doelen van de organisatie. De kandidaat is dan niet aan het solliciteren maar geeft jou een beeld wat zijn /haar doelen zijn. Je kan goed zien of de doelen van de kandidaat aansluiten bij de doelen van...
54bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar12-10-2017 16:34
blog_image:article_banenr_150781890059df7d947f2c3.jpg:end_blog_image
Het nieuwe kabinet wil het voor Nederlanders makkelijker maken om over de grens te gaan werken. Hiervoor wordt samengewerkt met de Duitse en Belgische overheid.

Voor veel mensen is het verschil in taal, cultuur en onderwijs nog altijd een belemmering om makkelijk aan de slag te gaan...
170bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar6-10-2017 12:24
blog_image:article_banenr_150788424059e07cd0ed743.png:end_blog_imageDe vier Brightlands campussen zijn een toegevoegde waarde voor de Limburgse economie. Ze trekken veel nieuwe bedrijven aan en zorgen voor groei.
De campussen sluiten ook goed aan bij de sterke sectoren van de Limburgse economie. Uit het rapport blijkt dat er nu 23.000 mensen in de...
68bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar5-10-2017 14:22
blog_image:article_banenr_150729264159d775e17cdb1.jpg:end_blog_imageDe regio Midden-Limburg stijgt van de zeventiende naar de veertiende plek op de ranglijst van logistieke toplocaties van Nederland. De regio Venlo-Venray is de absolute toplocatie en staat op nummer 1.
Na Venlo-Venray volgt de snelle groeier Utrecht, gevolgd door Zuidoost-Brabant. Zuid-Limburg zakt van de tweede naar...
132bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar5-10-2017 14:09
blog_image:article_banenr_150729198459d773505107d.png:end_blog_imageDe Vlaamse Regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een subsidie van vier miljoen euro voor papierproducent Sappi in Lanaken. Het bedrijf investeert 140 miljoen euro in een ambitieus transformatieproject dat in Lanaken goed is voor 150 nieuwe banen.

Bron : HBVL.be...
151bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar5-10-2017 12:07
blog_image:article_banenr_150728506059d75844b1ac0.jpg:end_blog_imageDe doorgroei van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen krijgt een zeer stevige impuls.

Het Center for Big Data Statistics (CBDS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat op 27 september zijn 1-jarige jubileum vierde, en de Brightlands Smart Services Campus gaan een intensieve samenwerking...
174bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar5-10-2017 11:21
blog_image:article_banenr_150728300659d7503e98aea.jpg:end_blog_imageIn Zuid-Nederland is meer industrie dan in het westen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral de regio Eindhoven doet het goed. Daar groeit de industrie. In Limburg blijft de omzet van de industrie stabiel. Vorig jaar waren Noord-Brabant en Limburg goed voor 36,6 procent van...
133bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar5-10-2017 10:58
blog_image:article_banenr_150728046759d7465368b72.jpg:end_blog_imageNa een succesvolle pilot is Arcus samen met Action, Coop en Aldi van start gegaan met een traject voor medewerkers met managementpotentie. Dit niveau 4 maatwerktraject tot retailmanager is gestart met 18 BBL-studenten in de leeftijd van 17 tot 35 jaar.

“Krapte op de arbeidsmarkt maakt het...
201bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar28-09-2017 14:24
blog_image:article_banenr_150668804959ce3c319e7a2.jpg:end_blog_image
Ieder jaar denken veel Nederlanders aan het wisselen van baan. Voor de één is een baanwissel gedwongen, terwijl de ander juist van baan zou willen wisselen uit ontevredenheid. Ondanks onderlinge verschillen hebben mensen die van baan willen wisselen één ding gemeen: ze willen allemaal optimale werkvreugde voelen....
172bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar28-09-2017 12:10
blog_image:article_banenr_150668026759ce1dcba1d9b.jpg:end_blog_image
Nederland regelt steeds meer zaken online. We kopen bij webshops en hebben via internet contact met onze energieleverancier. Het aantal banen in het telefonisch en digitaal klantencontact neemt hierdoor toe. Werkgevers in klantcontactcenters ervaren vaker dan gemiddeld knelpunten vanwege een tekort aan personeel. Er zijn zo’n 3.500...
166bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar28-09-2017 11:51
blog_image:article_banenr_150667938259ce1a5610687.png:end_blog_imageNederland staat op plek vijf op de lijst van meest geliefde landen voor expats, die zakenbank HSBC jaarlijks opstelt. Net achter Duitsland, maar voor onder meer Canada, Australië en zelfs Zwitserland. Vorig jaar stond Nederland nog op plek 15 in de lijst.

De bank ondervroeg bijna 30.000...
225bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar28-09-2017 11:01
blog_image:article_banenr_150667576659ce0c36c15b3.jpg:end_blog_image

Het uurtarief van zzp’ers in Nederland is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Gemiddeld verdient een zzp’er dit jaar 43 euro per uur, net zoveel als in 2016.

De tariefdaling die in 2014 werd ingezet, is daarmee tot een einde en voor het komende jaar wordt een lichte...
186bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar28-09-2017 10:39
blog_image:article_banenr_150667443059ce06febba99.png:end_blog_image

Het aantal opleidingen van Zuyd Hogeschool dat een goede beoordeling heeft gekregen in de Keuzegids hbo 2018, is gestegen ten opzichte van de vorige editie.
Werden een jaar geleden nog zes opleidingen als excellent beoordeeld, nu zijn dat er acht.

Ook het aantal opleidingen dat werd bestempeld...
148bekeken
Geen reacties
Categorie: Arbeidsmarkt
Christianne Giezenaar22-09-2017 10:56
blog_image:article_banenr_150607067759c4d095c2d75.png:end_blog_image
Het aantal mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen
159bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Carl Hamelers15-12-2017 14:28
  blog_image:article_banenr_15133449015a33cf8599cc5.jpg:end_blog_image
De titel van dit artikel is een conclusie van Kilian Wawoe, docent Human Resources Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een 7 jarig onderzoek onder honderden managers en werknemers, kan de voormalig HR manager bij ABN Amro stellen dat de gesprekken kosten handenvol geld...
26bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeenJuridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten14-12-2017 9:39

We schreven het al eerder: op de grensarbeider rusten bijzondere rechten en verplichtingen wanneer hij/zij ziek uitvalt. De re-integratieverplichtingen van een grensarbeider wijken af van de re-integratieverplichtingen die rusten op de ‘gewone’ werknemer, die in Nederland woont.
86bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar11-12-2017 11:48

Als werknemer moet je altijd proberen om naar je werk te gaan. Het woon-werkverkeer is je eigen verantwoordelijkheid. Maar lukt dat echt niet vanwege overmacht, bijvoorbeeld door een weeralarm, dan kun je met je leidinggevende overleggen over de mogelijkheid om thuis te werken.
150bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar8-12-2017 11:56
blog_image:article_banenr_15127235385a2a545221570.jpg:end_blog_image
Deze profielen verdienen meer dan hun bazen

Carrière maken kan op twee manieren: of je ambieert een managersfunctie, of je wordt specialist in je eigen vakgebied. Die laatsten verdienen soms zelfs meer dan hun bazen. Zoals in deze jobs.
110bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar1-12-2017 9:23
blog_image:article_banenr_15115226295a180145a5f44.png:end_blog_image
We vroegen  Stefan Plattel een aantal vragen over zijn zoektocht naar een nieuwe baan.
We stellen je graag voor aan Stefan
289bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar30-11-2017 10:44
Hoe ga je om met negatief commentaar? In elke baan kom je terecht in situaties waarin je kritiek krijgt. Reageer je direct en intuïtief, voel je je persoonlijk aangevallen dan neem je een defensieve houding aan. Goed kunnen omgaan met kritiek is een kwaliteit die weinig mensen bezitten.
257bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeenJuridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten29-11-2017 11:02
De afgelopen jaren is flexwerken een trend geworden. Werknemers kunnen steeds vaker kiezen waar ze werken. Vaste werkplekken zijn in menig functie verleden tijd.

Flexwerken biedt zowel werkgever als werknemer voordelen.
89bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar24-11-2017 8:01
blog_image:article_banenr_15115177705a17ee4a43180.jpg:end_blog_image
Wil je naast je werk nog een studie volgen? Of ben je werkzoekend en wil je je kans op werk vergroten? Of ben je werkgever en wil je jouw medewerkers de kans bieden zichzelf nog verder te ontwikkelen?

Aanstaande zondag 26 november ben je van 10.30-15.00 uur...
43bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeenArbeidsmarkt
Christianne Giezenaar23-11-2017 11:26
blog_image:article_banenr_15115196295a17f58d98457.png:end_blog_image
70 procent werkgevers ontvangt CV’s met leugens Maar liefst 71 procent van de Nederlandse werkgevers heeft ooit een kandidaat geweigerd omdat er een leugen op het CV stond. Dit blijkt uit onderzoek van Robert Half onder 300 Nederlandse managers met wervingsbevoegdheid.

Het gaat hier om zowel kleine...
139bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeenJuridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten15-11-2017 10:02
blog_image:article_banenr_150969984859fc3108f2d1a.jpg:end_blog_image
In arbeidsrechtland is het ‘slapend dienstverband’ een trend geworden. Een ‘slapend dienstverband’ houdt in dat een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet wordt beëindigd door werkgever. Het dienstverband blijft dan dus gewoon in stand, maar is ‘slapend’, omdat er door de werknemer geen arbeid wordt verricht (want deze is immers arbeidsongeschikt) en de werkgever geen loon meer hoeft door te betalen.
438bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar9-11-2017 10:49
Een werkgever mag je niet zomaar ontslaan. Een werkgever moet goede redenen voor ontslag hebben en moet dit ook kunnen aantonen.
Wat zijn redenen om tot dit ontslag over te gaan? Een overzicht van tien veelvoorkomende redenen voor ontslag.
534bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar3-11-2017 10:04
Voor je begint te solliciteren, moet je weten welke job bij je past. Helaas bestaat er geen magische formule om te weten te komen welke job geknipt voor je is. Maar er zijn wel een paar zaken die je op weg kunnen helpen.
289bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar27-10-2017 13:15

Een goed sollicitatie gesprek voeren vergt enige voorbereiding

Om ambitieus te zijn heb je de volgende competenties nodig :
Doelgericht – Resultaatgericht Innovativiteit - Durf

194bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar13-10-2017 12:10
Wanneer is het tijd voor een nieuwe baan. Als je een of meer van de volgende signalen regelmatig tegenkomt, is het tijd om van baan te veranderen.
263bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar6-10-2017 10:38
Tijdens een sollicitatiegesprek wil je erachter komen of de baan en de organisatie bij je passen. Hoe je dat doet? Door te luisteren. En door zelf vragen te stellen. 
451bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar29-09-2017 10:33
Meer bewegen, het komt er maar niet van. Dus blijft het bij een halfuurtje joggen op zondagochtend. Dat is niet voldoende. Bewegen moet elke dag.
244bekeken
Geen reacties
Categorie: algemeen
Christianne Giezenaar22-09-2017 12:05
blog_image:article_banenr_150591645159c276235ed73.jpg:end_blog_image
Solliciteren is altijd spannend. Je bereidt je goed voor, je kleedt je netjes en je doet je uiterste best om een goede indruk te maken. Soms gebeuren er echter dingen waar je je bijzonder aan kan ergeren.
613bekeken
Geen reacties