Focus op carrièrre, vind alle vacatures op Banenrijklimburg!
Alle focus op carrière?
Vind hier de juiste vacatures!
Vind een nieuwe collega via alle actuele vacatures op Banenrijklimburg!
Samenwerken in een hecht team?
Zoek hier een nieuwe uitdaging!
Vind een matching Zorg vacature op Banenrijklimburg!
All eyes on vacatures op Banenrijklimburg!
Op zoek naar een collega met ambitie?
Vind hier de juiste vacatures!
Snel zoeken

Blog

Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten17-11-2017 9:13
blog_image:article_banenr_15109064955a0e9a7f38fa4.jpg:end_blog_image
Een relatiebeding maakt vaak deel uit van een arbeidsovereenkomst, en dient ter beperking van concurrentie. Op grond van het relatiebeding is het de werknemer verboden om zakelijke betrekkingen aan te gaan of te onderhouden met (voormalige) relaties van werkgever.

Het relatiebeding zal altijd de bescherming van het...
19bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten15-11-2017 10:02
blog_image:article_banenr_150969984859fc3108f2d1a.jpg:end_blog_image
In arbeidsrechtland is het ‘slapend dienstverband’ een trend geworden. Een ‘slapend dienstverband’ houdt in dat een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet wordt beëindigd door werkgever. Het dienstverband blijft dan dus gewoon in stand, maar is ‘slapend’, omdat er door de werknemer geen arbeid wordt verricht (want deze is immers arbeidsongeschikt) en de werkgever geen loon meer hoeft door te betalen.
332bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten8-11-2017 16:45
 blog_image:article_banenr_15102423655a04783de0765.jpg:end_blog_image

De afgelopen jaren is flexwerken een trend geworden. Werknemers kunnen steeds vaker kiezen waar ze werken. Vaste werkplekken zijn in menig functie verleden tijd.

Maar hoe zit het met de zorgplicht van werkgevers voor werknemers die thuis werken? En hoe kan de werkgever deze verantwoordelijkheid vormgeven?

Het...
97bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten27-10-2017 13:27
blog_image:article_banenr_150902789759f1f0396cd1b.jpg:end_blog_image
Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, maar sinds de invoering van de WWZ kan een werkgever die zijn werknemer (wegens een zogeheten ‘dringende reden’) terecht op staande voet ontslaat, toch de transitievergoeding verschuldigd zijn.
256bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten20-10-2017 13:04
blog_image:article_banenr_150831589659e712f8e944d.jpg:end_blog_image
Een groot deel van de werknemers ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bovenop het reguliere loon. Afhankelijk van de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag en het reguliere loon is het voor de ene werknemer een leuk extraatje, en voor de andere werknemer vormt de onregelmatigheidstoeslag een belangrijk deel van zijn loon.
230bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten13-10-2017 12:01
Als een werknemer ontslag neemt, eindigt daarmee normaal gesproken het dienstverband. De afwikkeling van het dienstverband geschiedt in de regel probleemloos.

Maar wat te doen wanneer uw werknemer boos tegen u, of één van zijn collega’s roept: “Bekijk het maar, ik kom niet meer terug”. En wat als de werknemer vervolgens ook enige tijd van het werk weg blijft?

223bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten6-10-2017 10:32
Werknemers die onder werktijd hun Facebookprofiel bijwerken, veelvuldig privé e-mails versturen, kleren bestellen etc. Het zal menig werkgever een doorn in het oog zijn. Mag een werknemer op staande voet ontslagen worden wanneer deze stelselmatig gebruik maakt van internet onder werktijd?

271bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten2-10-2017 9:38
blog_image:article_banenr_150848519759e9a84de13ce.jpg:end_blog_image

Een groot deel van de werknemers ontvangt een onregelmatigheidstoeslag bovenop het reguliere loon. Afhankelijk van de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag en het reguliere loon is het voor de ene werknemer een leuk extraatje, en voor de andere werknemer vormt de onregelmatigheidstoeslag een belangrijk deel van zijn loon....
91bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten29-09-2017 10:25
In de praktijk krijgen wij regelmatig vragen over arbeidsconflicten en alles wat daarmee samenhangt, zoals bijvoorbeeld het recht op loondoorbetaling, of ontslag mogelijk is etc. Veelal adviseert de bedrijfsarts om een arbeidsconflict op te lossen via mediation.
Maar wie mag de mediator eigenlijk uitkiezen? Mag werkgever zelfstandig bepalen bij welke mediator het mediationtraject zal plaatsvinden? Of heeft werknemer hierin ook een keuze?
164bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten21-09-2017 15:43
Hoe ver gaan mensen soms wat betreft het doen van uitlatingen op social media, zoals Facebook? En hoe snel neemt een ander aanstoot aan die uitlatingen?
103bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten15-09-2017 10:17
blog_image:article_banenr_150546350059bb8ccc736cb.jpg:end_blog_image
Het klinkt waarschijnlijk als een open deur als we zeggen dat het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken en deze goed schriftelijk vast te leggen. Toch gaat dit in de praktijk regelmatig mis, en wordt er hierover geprocedeerd.

Dit blijkt maar weer uit een zaak waarin...
105bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten7-09-2017 13:47
blog_image:article_banenr_150478491659b1321486621.jpg:end_blog_imageWanneer een werknemer ziek uitvalt, wilt u het liefst dat de werknemer zo snel mogelijk weer zijn werk kan hervatten. U hebt immers het beste voor met de gezondheid van uw werknemers!

Daarnaast is het ook in uw belang om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer...
143bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten1-09-2017 9:30
blog_image:article_banenr_150425117259a90d2424235.jpg:end_blog_imageSinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid worden ontbindingsverzoeken die gegrond zijn op een arbeidsconflict vaker afgewezen dan onder het oude ontslagrecht. Wanneer het arbeidsconflict aan de werkgever is te wijten, volgt er nu namelijk in principe geen ontslag meer.

Eerder deze zomer schreven wij...
148bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten22-08-2017 15:34
blog_image:article_banenr_1503581750599ed63668f0d.jpg:end_blog_image
Aan het begin van de zomer schreven wij al dat de Roermondse kantonrechter geoordeeld heeft dat het met de leaseauto van de zaak naar Frankrijk rijden reden was voor ontslag. Hieraan kan nu een uitspraak worden toegevoegd waarin de kantonrechter te Roermond geoordeeld heeft dat een werknemer...
357bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten17-08-2017 13:31


blog_image:article_banenr_150288343159942e6762516.jpg:end_blog_image

Ontslagen worden en dan toch aanspraak maken op een forse ontslagvergoeding? Het klinkt tegenstrijdig, maar het komt regelmatig voor.

234bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten10-08-2017 12:24
37x niet of gedeeltelijk op het werk gekomen, 11x niet naar de bedrijfsarts gegaan en 3x niet naar de psycholoog, 19x loonbetaling opgeschort Wanneer een werknemer ziek uitvalt, dan rusten er op zowel de werknemer als de werkgever wettelijke re-integratieverplichtingen.Wanneer een werknemer onvoldoende medewerking verleent aan zijn re-integratie, dan kan...
455bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten13-07-2017 15:33
blog_image:article_banenr_149995304559677795eae04.jpg:end_blog_imageEen werknemer is ontslagen, omdat hij in Frankrijk in zijn lease-auto is geflitst.
Het betreft een interessante, lezenswaardige uitspraak van de kantonrechter te Roermond, die niet alleen gaat over de discussie of de werknemer privé gebruik maakte van de leaseauto of niet. Maar waaruit ook blijkt:

- hoe...
398bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten6-07-2017 23:11
blog_image:article_banenr_1499414570595f402a42416.jpg:end_blog_imageEen proeftijdbeding wordt regelmatig opgenomen in een arbeidsovereenkomst. De proeftijd biedt werkgever en werknemer gelegenheid om te zien of de ‘klik’ er is. Soms maakt de werkgever ook daadwerkelijk van het proeftijdbeding gebruik om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Gedurende de proeftijd gelden een aantal wettelijke opzegverboden niet....
703bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten29-06-2017 12:38
blog_image:article_banenr_14987435725955031494e24.jpg:end_blog_imageVrij spel voor werkgevers?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid worden ontbindingsverzoeken die gegrond zijn op een arbeidsconflict vaker afgewezen dan onder het oude ontslagrecht. Wanneer het arbeidsconflict aan de werkgever is te wijten, volgt er nu namelijk geen ontslag meer.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch...
211bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten23-06-2017 10:11
blog_image:article_banenr_1498205603594ccda335c89.jpg:end_blog_imageMag een werkgever tot ontslag overgaan wanneer werknemer de benodigde diploma’s niet tijdig heeft behaald? Of staat de scholingsplicht hieraan in de weg? Over deze vraag moest de kantonrechter Amersfoort zich onlangs buigen.

Bijna twee jaar geleden, namelijk op 1 juli 2015, is wetsartikel 7:611a BW ingevoerd,...
221bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten15-06-2017 14:44
Het is deze week de Week van de Mediation. De laatste jaren wordt mediation steeds vaker ingezet als tool om te proberen een conflict op te lossen
267bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten8-06-2017 22:54
blog_image:article_banenr_1496998288593a6190aca11.jpg:end_blog_imageTierende en scheldende directeur mag werknemer niet tegenwerpen dat hij niet meewerkt aan re-integratie. Loonstop ten onrechte getroffen.

Op een zieke werknemer rusten re-integratieverplichtingen. Zo zal hij bijvoorbeeld moeten meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het Plan van Aanpak. Doet de werknemer dat niet, dan...
554bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten30-05-2017 13:48
blog_image:article_banenr_14963179785930001a07a3f.jpg:end_blog_image

Over het concurrentiebeding wordt regelmatig geprocedeerd tussen een werkgever en werknemer.

De meeste problemen met het concurrentiebeding kun je grofweg indelen in twee categorieën: Is het concurrentiebeding rechtsgeldig? Voert het concurrentiebeding niet te ver?
Niet iedereen realiseert zich dat zelfs in geval van een rechtsgeldig concurrentiebeding de...
445bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten19-05-2017 8:16
blog_image:article_banenr_1495114417591da2b1b234d.jpg:end_blog_image
Om te voorkomen dat een werknemer een bedrijfsongeval overkomt, is in de wet vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor een veilige werkplek. In dat kader geven werkgevers hun werknemers vaak ook (veiligheids)instructies mee. En meestal wordt door werkgevers ook goed toegezien op de naleving daarvan....
272bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten11-05-2017 15:57
blog_image:article_banenr_149451136859146f08d8c91.jpg:end_blog_image
Hoe bouwt u dan wél een goed ontslagdossier op? Vóór de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd 1 op de 10 ontbindingsverzoeken door de kantonrechter afgewezen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ worden 4 op 10 ontbindingsverzoeken afgewezen. Kijk je naar de ontslaggrond ‘disfunctioneren’...
471bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten4-05-2017 14:25
blog_image:article_banenr_1493901410590b20623ad59.jpg:end_blog_image
Een werknemer die, nadat zijn arbeidsovereenkomst is geëindigd, jegens zijn werkgever (vaak geheel onverwacht) een loonvordering instelt voor in het verleden gewerkte overuren. Het komt in de praktijk regelmatig voor; en leidt vaak tot een juridische procedure.

Een wettelijke regeling met betrekking tot overwerk ontbreekt. Het is...
833bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten21-04-2017 8:21
Mag een werknemer vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar zichzelf mailen? Of levert dit een grond voor ontslag op?
961bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten13-04-2017 12:43
Ook onder de Wet Werk en Zekerheid maakt menig werkgever gebruik van het middel van ‘ontslag op staande voet’.

In de rechtspraak is al vaker geoordeeld dat ook in geval van ‘bagatel-delicten’, dat wil zeggen diefstal van producten met een (zeer) geringe waarde, in principe ontslag op staande voet kan volgen.
1005bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten6-04-2017 15:07
Over ZZP’ers is de laatste tijd veel te doen geweest. Met name in het licht van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (de Wet DBA). Als gevolg van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 komen te vervallen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.
774bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten23-03-2017 8:30
blog_image:article_banenr_149027589758d3ce3961df5.jpg:end_blog_image

Een proeftijdbeding. Iedereen begrijpt wel dat het belangrijk is om in de arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding op te nemen. Vaak gebeurt het ook met zo’n automatisme dat er eigenlijk niet echt goed wordt stilgestaan bij het proeftijdbeding. En dat is ook de reden dat er in de praktijk...
564bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten16-03-2017 15:53
blog_image:article_banenr_148974086358cba43fa8998.jpg:end_blog_image

Arbeidsongevallen halen regelmatig het nieuws. Onlangs haalde bijvoorbeeld een zaak waarbij het schoonmaken van een mestsilo had geleid tot een dodelijk bedrijfsongeval het nieuws.

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Taak Risico Analyse (TRA) die de werkgever in kwestie had laten opmaken, was niets bepaald...
885bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten9-03-2017 14:15
blog_image:article_banenr_148906542058c155ccb147f.jpg:end_blog_image

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van de zieke werknemer. De bedrijfsarts moet de werkgever namelijk in dat kader adviseren. Daarbij baseert de bedrijfsarts zich op de (medische) gegevens en informatie die hij van de werknemer gekregen heeft. In dat kader dient de bedrijfsarts...
420bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten24-02-2017 9:09
blog_image:article_banenr_148792747758aff8b5d8987.jpg:end_blog_image
Stel een werknemer krijgt enkele jaren gevangenisstraf opgelegd voor een strafbaar feit dat hij onder privétijd begaan heeft. Mag de werkgever hem dan ontslaan?

Een werknemer die een gevangenisstraf krijgt opgelegd, kan natuurlijk gedurende de tijd dat hij in de gevangenis zijn straf uitzit geen werkzaamheden voor...
447bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten19-02-2017 14:37
blog_image:article_banenr_14799951595836ef1761e78.jpg:end_blog_image
In ons vorige artikel bleek al dat de rechtbank Rotterdam een werkgever aansprakelijk achtte voor het illegaal downloaden van software door een werknemer op een bedrijfslaptop.

Onlangs heeft de rechtbank Overijssel moeten oordelen over een vergelijkbare zaak, zij het dat de werknemer in kwestie illegale software niet...
744bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Christianne Giezenaar6-02-2017 11:52
blog_image:article_banenr_1486723984589d9b9008e6f.jpg:end_blog_image
Steeds meer werknemers wonen in België of Duitsland, terwijl ze in Nederland werken. Complicaties doen zich dan regelmatig voor.

Om een voorbeeld te geven: een Nederlandse werkgever kan in principe in Nederland geen ontbindingsprocedure starten om de werknemer te ontslaan, wanneer de werknemer in het buitenland (bijvoorbeeld...
438bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten2-02-2017 22:45
blog_image:article_banenr_14860416925893325cbb346.jpg:end_blog_image
Onder werktijd van een ladder vallen, door het dak heen zakken of tijdens het rolschaatsen op een marmeren vloer vallen. Het zijn bekende voorbeelden van waargebeurde bedrijfsongevallen. Een haaienbeet daarentegen is van een hele andere categorie, maar kan nu ook worden toegevoegd aan het rijtje bedrijfsongevallen.

Onlangs...
710bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten26-01-2017 10:37
blog_image:article_banenr_14854343625889edfa2af58.jpg:end_blog_image

In bepaalde situaties ziet een werkgever zich genoodzaakt om een werknemer op staande voet te slaan. Het is de meest drastische vorm van ontslag. De werknemer komt direct op straat te staan zonder loon, en zonder WW-uitkering.

Juist omdat een ontslag op staande voet zo’n rigoureus middel...
459bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten19-01-2017 15:28
blog_image:article_banenr_14848362415880cd91ecc71.jpg:end_blog_image
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd, aldus luidt een bekend gezegde. Uit diverse onderzoeken blijkt dat lachen op de werkvloer de stress verlaagt. Bovendien werkt een goede sfeer op de werkvloer motiverend.

Een grapje op zijn tijd moet dan ook kunnen toch? Maar het...
1326bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten13-01-2017 15:17
blog_image:article_banenr_1484216440587758782ddaf.jpg:end_blog_image
Werknemer blijkt allergisch te zijn voor de hond van de directeur. Desondanks weigert de directeur de hond thuis te laten. Werknemer valt ziek uit, en er ontstaat een arbeidsconflict.

Vervolgens verzoekt werknemer de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en de werkgever te veroordelen om naast de...
736bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten11-01-2017 12:55
blog_image:article_banenr_148413585758761db1cdf83.jpg:end_blog_image
Proost, op het nieuwe jaar! Met alle Nieuwjaarsborrels deze maand, misschien een mooi moment om stil te staan bij de vraag of binnen uw bedrijf een (strikt) alcoholbeleid wordt gehanteerd? Het gebruik van alcohol in combinatie met werk kan immers de nodige gevaren met zich meebrengen. Het...
522bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten22-12-2016 9:48
blog_image:article_banenr_1482396622585b93ce10514.jpg:end_blog_image
De feestdagen staan weer voor de deur. En dat betekent in menig bedrijf dat het weer tijd is voor de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsborrel. Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat personeelsfeesten regelmatig tot een hoop juridische ellende leiden. Dit varieert van werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens bedrijfsuitjes tot...
1406bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten15-12-2016 15:14
blog_image:article_banenr_14818115295852a649e4635.jpg:end_blog_image
De kerst- en wintersportvakantie staat weer voor de deur. Als uitgangspunt geldt dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon tijdens de vakantie.

Maar wat nu als een deel van het loon van de werknemer bestaat uit een onregelmatigheidstoeslag? Heeft de werknemer dan ook recht op...
878bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten7-12-2016 16:01
blog_image:article_banenr_14812094195849764b8bd97.jpg:end_blog_image
Een ongeval zit vaak in een klein hoekje, óók op de werkvloer, of misschien wel juist op de werkvloer.

De werkgever wordt geacht die maatregelen te nemen die (redelijkerwijs) nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer een bedrijfsongeval overkomt. Het betreft een zorgplicht van de werkgever...
372bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten1-12-2016 14:24
blog_image:article_banenr_148059887058402556f1ede.jpg:end_blog_image
Geschillen die ontstaan, zijn vaak terug te herleiden tot de communicatie die daaraan vooraf is gegaan tussen partijen. Zo ook in het arbeidsrecht.

In een zaak waarover het gerechtshof Den Haag onlangs moest oordelen, heeft de communicatie tussen partijen tot een conflict geleid. Werkneemster stuurt meerdere vrij...
949bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten17-11-2016 11:02

blog_image:article_banenr_1479463551582ed27f298ae.jpg:end_blog_image
De rechtbank Rotterdam heeft zich onlangs moeten uitlaten over de vraag of een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een softwareproducent lijdt wanneer een werknemer illegale software kopieert op een bedrijfslaptop.De aansprakelijkheidsclaim van de softwareproducent bedroeg enkele tientallen duizenden euro’s wegens het mislopen van onder meer...
432bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten12-11-2016 10:25
blog_image:article_banenr_14786979995823240fc6a77.jpg:end_blog_image
Op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte kan een werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKbedrijf. Wanneer het UWV WERKbedrijf vervolgens een ontslagvergunning verleent, is hier op grond van de wet een wederindiensttredingsvoorwaarde aan gekoppeld. Dat betekent kort gezegd dat de werkgever, indien zij binnen...
669bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten4-11-2016 10:03
blog_image:article_banenr_1478185764581b53250039e.jpg:end_blog_image
Heeft een werknemer, die onder werktijd structureel veel privé WhatsApp-berichten verstuurt, eigenlijk wel recht op loon? Deze vraag kwam aan de orde in een zaak waarover de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant zich onlangs moest buigen.

In een half jaar tijd had de werknemer – onder werktijd...
599bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten26-10-2016 23:13
blog_image:article_banenr_14775716555811f44737897.jpg:end_blog_image
Nu de ‘R’ weer in de maand is, en de griep weer toeslaat, neemt het aantal ziekmeldingen vaak weer toe.

Als er dan vervolgens een discussie ontstaat, gaat die meestal over de vraag of de werknemer al dan niet ziek is, en of de werknemer recht op...
1433bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten20-10-2016 13:31
blog_image:article_banenr_14769736735808d469bcbd3.jpg:end_blog_image
    Regelmatig verschijnen er berichten in de media waaruit blijkt dat sollicitanten van mening zijn dat zij tijdens de sollicitatieprocedure zijn gediscrimineerd.

De gelijke behandelingswetgeving stelt grenzen aan wat een werkgever als functie-eisen mag opnemen. Zo mag een werkgever bijvoorbeeld niet zonder goede reden een leeftijdseis opnemen in...
802bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten19-10-2016 10:21
blog_image:article_banenr_147687074558074259d279b.JPG:end_blog_imageblog_image:article_banenr_14768707645807426c94ff6.jpg:end_blog_imageblog_image:article_banenr_1476870610580741d2d763b.JPG:end_blog_image

De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt menig werkgever hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder.

Niet iedere werkgever realiseert zich namelijk dat een zieke...
666bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten10-10-2016 16:00
blog_image:article_banenr_147635760057ff6de0a06ad.jpg:end_blog_image
De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt menig werkgever hoofdpijn. Wanneer de zieke werknemer een grensarbeider betreft die in Nederland werkt en in het buitenland woont, wordt de re-integratie zelfs nog gecompliceerder.

Niet iedere werkgever realiseert zich namelijk dat een zieke werknemer die in Nederland werkt, maar...
414bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten7-10-2016 9:35
blog_image:article_banenr_147576268157f659f9890cc.jpg:end_blog_image
Ongetwijfeld heeft u als werkgever in de arbeidsovereenkomsten, die u met uw werknemers gesloten heeft, een concurrentiebeding en/of geheimhoudingsbeding opgenomen. Maar heeft u er ook aan gedacht om aan dergelijke bedingen een boeteclausule te koppelen? Zo ja, voldoet uw boeteclausule aan alle wettelijke vereisten? En wist u...
456bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten28-09-2016 22:29
blog_image:article_banenr_147514681657ecf4400b71a.jpg:end_blog_image Regelmatig ontstaan er problemen met betrekking tot een concurrentiebeding. Werkgevers komen vaak in de knoei omdat ze vormfouten maken. Zeker nu er sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ook andere wettelijke eisen aan het concurrentiebeding worden gesteld. Wanneer de werknemer ontdekt dat het concurrentiebeding...
463bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Manon Pieters namens SPEE advocaten23-09-2016 9:37
blog_image:article_banenr_147487606957e8d2a5419ee.png:end_blog_image
In elk bedrijf komt het wel eens voor dat een werknemer ziek wordt. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid, maar vaak ook bij een korte afwezigheid wegens bijvoorbeeld de griep, worden er dan medische gegevens van de werknemer geregistreerd. Gegevens over de gezondheid van werknemers zijn echter bijzondere persoonsgegevens en...
516bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Christianne Giezenaar20-09-2016 12:04
blog_image:article_banenr_147437343857e1273e4a0e9.JPG:end_blog_imageblog_image:article_banenr_147437346357e1275793920.JPG:end_blog_image
blog_image:article_banenr_147437536557e12ec5e1022.JPG:end_blog_image
blog_image:article_banenr_147437553057e12f6ab832d.png:end_blog_imageIn elk bedrijfblog_image:article_banenr_147436613457e10ab698ef3.JPG:end_blog_imagekomt het wel eens voor dat een werknemer ziek wordt. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid, maar vaak ook bij een korte afwezigheid wegens bijvoorbeeld de griep, worden er dan medische gegevens van de werknemer geregistreerd....
792bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Christianne Giezenaar13-09-2016 12:03
blog_image:banenr_147376122857d7cfccccaee.JPG:end_blog_image

De invoering van de WWZ heeft een aantal wijzigingen met zich meegebracht die tot gevolg heeft dat een werkgever zijn personeelsbeleid dient aan te passen. Zo geldt sinds de WWZ voor werkgevers een aanzegplicht. Als sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van zes maanden...
391bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Chris Giezenaar7-09-2016 13:39
blog_image:banenr_147332641857d12d5233921.JPG:end_blog_image
Omzeilen transitievergoeding door een verkeerde opzegtermijn te hanteren?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt als uitgangspunt dat, wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, die twee jaar of langer in dienst is, de werkgever een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer.

Uit de...
490bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Christianne Giezenaar31-08-2016 11:20
blog_image:banenr_147263761657c6aab07e5ca.jpg:end_blog_image
Menig werkgever hanteert een bonusregeling op grond waarvan jaarlijks een bonus wordt toegekend bij goed functioneren van de werknemer. Meerdere jaren achtereen ontvangt de werknemer een bonus. Maar dan opeens ontvangt de werknemer géén bonus.

Mag een werkgever weigeren om een bonus toe te kennen? En wat...
880bekeken
Geen reacties
Categorie: Juridisch
Christianne Giezenaar17-08-2016 11:06
blog_image:banenr_147142552957b42bf961204.jpg:end_blog_image
Een werknemer heeft in principe géén recht op uitbetaling van vakantiedagen wanneer hij is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden!

Werkgevers opgelet! Op 20 juli 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat een werknemer géén recht heeft op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen...
894bekeken
Geen reacties
Vind hier alle recente vacatures van Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht
Vind hier de meest recente vacatures van Sabic!
Gemeente Sittard - Geleen als werkgever? Vind hier alle vacatures.
Made of energy. Connected @ heart!
Werken bij Janssen Kerres Automotive in Limburg en Brabant? Vind hier alle vacatures
Vind hier alle vacatures van Arcus college!
Zorg aan Zet werkt voor zorg en welzijn
Wil jij ook SPIE’er worden? Bekijk hier alle vacatures.
Het CBS is een kennisinstituut dat actuele, statistische informatie produceert en trends in de samenleving signaleert en in kaart brengt. Vind hier alle vacatures!
Meer over Timing! Bekijk hier de actuele vacatures.
Werken in de innovatieve wereld van het Maastricht UMC+? Vind hier alle actuele vacatures.
Wil jij het beste naar boven halen in jezelf en anderen? Vind hier vacatures bij Adelante in Limburg